In de advocatuur zijn er een hoop rechtsgebieden waarin advocaten zich kunnen specialiseren. Iedere specialisatie behandelt een ander deel van het wetboek en als advocaat buig je je vaak maar over een klein gedeelte van alle mogelijke onderwerpen, om zo je cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Strafrecht is samen met arbeidsrecht en familierecht (echtscheidingsrecht in het bijzonder) een van de meest populaire rechtsgebieden. Maar wat doen ze nou precies en wanneer schakel je een strafrechtadvocaat in? We hebben het voor je op een rijtje gezet.

Strafrecht, wat is dat eigenlijk?

Simpel gezegd staat een strafrechtadvocaat cliënten bij tijdens strafrechtelijke geschillen. Als je niet weet wat ‘strafrecht’ precies is, zegt je dat natuurlijk niet zoveel. Strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht, dat betekent dat het gaat om kwesties tussen de overheid en de burger. Op het moment dat een burger zich niet houdt aan de regels van de overheid (wetten), heeft hij of zij een strafbaar feit gepleegd. Tenminste, de burger wordt daarvan verdacht. Het rechtelijke proces wat daarop volgt is een strafrechtelijke zaak, waarbij de burger recht heeft op verdediging door een advocaat. Dat is dus een strafrechtadvocaat.

Bescherming vanaf de dagvaarding

Op het moment dat een burger serieus verdacht wordt van een strafbaar feit, volgt er een dagvaarding of wordt hij aangehouden voor verhoor. Vanaf dat moment kan de burger een strafrechtadvocaat inschakelen, of hij krijgt er een aangewezen. Deze advocaat probeert op een objectieve manier de belangen van de burger te beschermen gedurende het proces. De advocaat probeert alle informatie over de zaak te verzamelen om zo een goed beeld te krijgen van de exacte situatie. Hij gaat zoeken of er door alle partijen correct is gehandeld en bespreekt samen de cliënt een optimale verdedigingsstrategie. De advocaat zal ook na het vonnis met de burger in gesprek gaan over de beste vervolgstappen, zoals in beroep gaan of het vonnis accepteren.

Voor welke delicten schakel je een strafrechtadvocaat in?

Er is een onderscheid tussen lichte en zware strafrechtelijke zaken. Over het algemeen worden strafrechtadvocaten alleen ingeschakeld bij de zwaardere zaken. Bij lichte zaken als een verkeersboete staat er vaak alleen een boete op het spel en wegen de kosten van een advocaat niet op tegen de potentiële baten (of lasten). Enkele voorbeelden van zaken waarbij men wel een strafrechtadvocaat inschakelt zijn:

  • Geweldpleging
  • Diefstal
  • Drugsmisbruik
  • Zedendelict

Heeft u behoeft een aan strafrecht advocaat in Amsterdam? Neem dan contact op met Van Koutrik Advocaten. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in strafrecht en staan u graag bij.